به گزارش پایگاه خبری نشان :

طبق اعلام اپلیکیشن ماسک تعداد شهرستانهای قرمز خوزستان به ۱۱ شهرستان افزایش یافت . علاوه بر آن، ۳۹ شهرستان نارنجی، ۲۳۳ شهرستان زرد و ۱۶۵ شهرستان آبی هستند.

وضعیت قرمز کرونایی در کشور از 9 شهر در هفته قبل به 11 شهر افزایش یافت.

21

22

23