به گزارش پایگاه خبری نشان :

سال ها پیش مطب دکتر محمد زادمهر از بازیکنان اسبق پرسپولیس به پاتوق بسیاری از ورزشکاران تبدیل شده بود. ورزشکاران به خصوص فوتبالیست هایی که مشکل دندان داشتند به مطب دندانپزشکی او مراجعه می کردند. یکی از مراجعین او علی آقا پروین بود که در زمان حضورش در مطب آقای دکتر فوتبالیست عکسی جالب از او ثبت شد.

50jDj1Nvh3zJ