به گزارش پایگاه خبری نشان :

 انتشار تصویری عجیب از یک مانور امنیتی در عربستان سعودی، موجب تمسخر نیروهای امنیتی از سوی معارضان شده است

 «لینا الهذلول» خواهر «لجین الهذلول» مخالف سرشناس عربستانی نوشته است: به خدا عیب است، نابودمان کردید، با برنامه Paint طراحی کرده‌اند.