به گزارش پایگاه خبری نشان :

پدرش جمعه ماری درباره گم شدن عبده در سال ۲۰۰۰ گفت:""پسرم عبدو با مادرش یک روز صبح در سال ۲۰۰۰ بیرون رفت اما مادرش حین خرید چند لحظه‌ای از فرزندمان غافل شد و عبده به مدت ۲۱ سال گم شد. البته من به مدت ۱۵ سال دنبال او گشتم، از پیدا کردنش و گشتن خسته شدم اما نا امید نشدم."

پدر در ادامه گفت: "زنی از روستای ما در جیزه برای فروش پرندگان به فرمانداری بنی سوئف، سفر کرد و به  من اطلاع داد که در آنجا داستانی شبیه به اتفاق گم شدن فرزند من شنیده است.  او گفت که کودکی سه ساله را یکی از شهروندان این روستا پیدا کرده و در روستای آل میمونا بزرگ کرده و حالا این پسر  به سن ۲۴ سالگی رسیده است."

پدر عبده در ادامه گفت:"  "وقتی این داستان را شنیدم  با عجله به بنی سوئف رفتم و با مرد جوان دیدم. معلمی به نام حسن یکی از ساکنان استان بنی سوف، پسرم را پیدا کرده و نام او را ایمن گذاشته بود. من داستانم را برای آن‌ها تعریف کردم و آن‌ها بعد از انجام تست DNA و مثبت شدن آن پسرم را بعد از ۲۱ سال به من باز گرداندند."