به گزارش پایگاه خبری نشان :

 کاربران به این ماجرا واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: «این قدر به فکر خرید جنس خارجی هستید که تولید کننده داخلی هم اعتماد به نفسش رو از دست داده و برای فروش مارک الکی می زنه.» کاربر دیگری نوشت: «گرون شدن کاغذ باعث شده چاپخونه ها از خیر کاغذ یک رو هم نگذرن و همین باعث شد جنس ایرانی با مارک خارجی لو بره.» کاربری هم نوشت: «بیاین یک بار هم که شده با افتخار جنس ایرانی بخریم که تولید کننده های ما هم بدونن که می تونن با تولید کننده های خارجی رقابت داشته باشن.»