به گزارش پایگاه خبری نشان :

 یک گرگ سفید در پارک و منطقه حفاظت شده ملی کتمای در آلاسکای آمریکا اقدام به شکار کردن یک خرس گریزلی کرد.

برای فرار از دست گرگ سفید به داخل رودخانه رفت.

dUcnuHK6hDb8