به گزارش پایگاه خبری نشان :

پلیس انگلیس مرد جوانی را که روی ماموران پلیس تف می انداخت و فریاد می کشید کرونا ، دستگیر کرد.

متهم با تماس تلفنی شاهدان عینی مبنی بر خسارت و درگیری در یک رستوران در محل حادثه حضور یافتند اما اثری از درگیری و خسارت مشاهده نکردند این در حالی است که جوانی در رستوران دیده شد که روی یک تخت دراز کشیده و از درد فریاد می کشید وقتی ماموران پلیس قصد کمک به این جوان را داشتند و با اورژانس تماس گرفتند او در حالی که فریاد می کشید کرونا به سر و صورت افسران پلیس تف کرده به همین خاطر ماموران پلیس نیز وی را بازداشت و به زندان منتقل کردند.

توف انداختن به ماموران

یکی از ماموران پلیس گفت : رفتار متهم بسیار بد بوده و هنوز انگیزه وی از چنین رفتاری روشن نشده است.