به گزارش پایگاه خبری نشان :

فرارو: رئیس جمهور آمریکا در این دیدار برنامه دولت خود برای توزیع واکسن در سراسر آمریکا، حتی با وجود تاخیری که به دلیل شرایط سرد و یخبندان زمستان به وجود آمده است، را شرح داد.

K1ncXWOeIa9F

kVF9Q0o68owX

goaowfxpijtQ

5LgUa2DJgmdy