به گزارش پایگاه خبری نشان :

خراسان: ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که در آن می بینیم مردی خود را روی یک خودرو که راننده اش خانم است،  انداخته و از مردم می خواهد با پلیس تماس بگیرند. او به خودروی دیگری که در کنارش در حال رانندگی و فیلم برداری است می گوید: «به ماشینم خسارت زده و داره فرار می کنه.» کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: «خیلی خونسرد بودن همه.به همین دلیل به نظرم میاد برای 4 تا لایک این ویدئو ساخته شده ولی شاید هم راست باشه!» کاربر دیگری نوشت: «این که به بهانه گرفتن خسارت بپری روی خودروی دیگران که کار درستی نیست، میشه با برداشتن شماره پلاک ماشین به حق و حقوقت برسی.» کاربری هم نوشت: «داریم به کجا می رسیم که این جوری فرار

 می کنیم و این جوری به دنبال احقاق حق مون می ریم.»