به گزارش پایگاه خبری نشان :

برخی از حیوانات خلقت متفاوتی دارند که موجب تفاوت ظاهری آنها می شود.

به گزارش رکنا ، یکی از حیوانات عجیب که دچار نقص در ظاهرش است در محور میش خاص استان ایلام مشاهده شده است.

یک گوسفند با 2 سر در ایلام وجود دارد که همین امر موجب شگفتی شده است.

البته پیش تر هم در استان خوزستان یک گوسفند با 2 سر دیده شده بود که دلیل آن خوراندن داروهای خاص یا مصرف گیاهان سمی و یا تقسیم سلولی بوده است.