به گزارش پایگاه خبری نشان :

بر اساس تحقیق انجام گرفته توسط پژوهشگران دانشگاه‌های «بات» ، «کاردیف» و «لندن» که با ابزارهای بسیار دقیق انجام گرفته مشخص شد زنان توانمندی بیشتری در خواندن ذهن در مقایسه با مردان دارند.

مجله «نیروساینس نیوز» که این خبر را منتشر کرده به نقل از محققان تاکید می‌کند، خواندن ذهن افراد به طور مطلق امری غیرممکن است در حالی که می‌تواند به شکل نسبی و در سایه برخی از شرایط و ویژگی‌های ظاهری به آن چه که افراد دیگر به آن فکر می‌کنند، پی برد.

به نوشته این مجله خواندن ذهن می‌تواند به درک بیشتر اوضاع و افزایش توانمندی فرد برای شناخت دیگران در کنار کشف دروغگویی آنها کمک شایانی کند.

در ادامه این گزارش تاکید شده مقایسه مردان و زنانی که در این پروژه حضور داشتند، زنان توانمندی بیشتری برای ذهن‌خوانی از خود نشان داده‌اند.