به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، متهم " اویلین سوتو" ۱۹ ساله هنگام درگیری با دوستش از یک شی فلزی برای کشتن قربانی "لوئیس آلیسا "۲۳ ساله استفاده کرده و او را به قتل رسانده است.

گزارش های پلیس نیویورک نشان میدهد که جسد قربانی در طبقه دوم آپارتمانی در منطقه نیویورک  پیدا شده است. اطلاعات نشان میدهد که این دو بیش از ۵ سال با هم ،هم خانه بوده و متهم با توجه به اتهامات موجود به ۲۵ سال زندان محکوم خواهد شد.