به گزارش پایگاه خبری نشان :

ساعتی پیش زلزله به بزرگی ۳.۷ ریشتر میداود را لرزاند.

به گزارش رکنا ، این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و با طول جغرافیایی ۴۹.۸۲ و عرض جغرافیایی ۳۱.۲۰ رخ داد.

گفتنی است ، زلزله میداود در فاصله ۱۹ کیلومتری میداود، ۲۳ کیلومتری رامهرمز و ۳۱ کیلومتری صیدون اتفاق افتاد.