به گزارش پایگاه خبری نشان :

 پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ نیز در شهرهای مختلف با قیمتی بین ۱۲۴ تا ۱۳۲ میلیون تومان به فروش می رسد.

حداقل قیمت پراید ۱۳۱ مدل ۹۹ در بازار برابر با ۱۰۷ میلیون است و این خودرو در سمیرم اصفهان با حداکثر نرخ ۱۱۵ میلیون تومان برای فروش آگهی شده است.

نام و مدل

شهر

قیمت

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

تهران

۱۲۷ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

بابل

۱۲۶ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

قائم شهر

۱۳۲ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

شیراز

۱۳۰ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

جویبار

۱۲۴ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

کمیجان

۱۰۷ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

تهران

۱۱۰.۸ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

سمیرم

۱۱۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

همدان

۱۱۲ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

مشهد

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

بابل

۱۰۸ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

تهران

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

لنگرود

۱۱۲ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

همدان

۱۱۰.۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

رامسر

۱۱۴ میلیون