به گزارش پایگاه خبری نشان :

تصویری از نیمکت پرسپولیس در سال ۱۳۶۲ سال های سال است که بازنشر می شود و دختر خردسال حاضر در تصویر، به عنوان دختر علی پروین معرفی می‌شود.

واقعیت اما این است که این دختر خردسال، فرزند شادروان حاج حسین بهلولی از طرفداران قدیمی پرسپولیس است.

5535172