به گزارش پایگاه خبری نشان :

 ایران آنلاین: به نقل از کرایم، متهم "خوزه لوئیس ماریس " ۲۳ ساله در حال کتک زدن و زنده به گور کردن همسرش بوده که مموران پلیس کالیفرنیا او را به دام انداخته اند.

بنا بر اطلاعات موجود این زوج شب قبل از اقدام به قتل با هم درگیر شده و همسر خوزه با اداره پلیس تماس گرفته و درخواست کمک کرده  و بیان کرده بود که همسرش وی را به باد کتک گرفته است امابا حضور ماموران پلیس ماجرا ختم به خیر شده بود و روز بعد در ادامه درگیری های این زوج، شوهر خشمگین همسرش را به ساحل کالیفرنیا برده تا او را زنده زنده دفن کند اما همسرش  توانسته از دست وی  فرار کند و از ماموران پلیس کمک بگیرد.

به گفته یکی از ماموران پلیس شوهر روانی گودالی بزرگ حفر کرده و تلاش می کرد تا زنش را درون گودال انداخته و زنده به خاک بسپارد.

سخنگوی پلیس کالیفرنیا بیان کرد که مجرم با اتهاماتی چون اقدام به قتل ،‌ضرب و شتم ،‌خشونت خانگی و زخمی کردن همسرش روبروست  و بدون آزادی مشروط راهی زندان خواهد شد.