به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از فاکس نیوز، متهم که اهل میشیگان آمریکاست مادربزرگ ۶۵ ساله خود را با ضربات چاقوی آشپزخانه به قتل رسانده است.

گزارش های پلیس اف بی آی نشان میدهد که قربانی وظیفه نگهداری از نوه اش را بر عهده داشته و به نظر می رسد که انگیزه جنایت اختلافات خانوادگی بوده که منجر به قتل شده است با این وجود کاراگاهان دختر ۱۴ ساله را برای تائید صحت و سلامت عقل نزد روان پزشکان فرستادند تا قاضی پرونده بتواند حکم جنایت مرتکب شده را بر اساس مدارک و شواهد موجود صادر کند.