به گزارش پایگاه خبری نشان :

سایت «فاناتیک» ترکیه به تمجید از مهاجم سابق فنرباغچه پرداخت و نوشت:

اللهیار صیادمنش بعد از جدایی از فنرباغچه و امضای قرارداد با زوریا اوکراین ، موفق ظاهر شده است. این ستاره ایرانی در بازی با شاختار دونتسک یک امر محال را ممکن کرد.