به گزارش پایگاه خبری نشان :

 فردی در ترکیه عکس پدربزرگش را در توئیتر منتشر می کند و از شرکت بنز می خواهد به خاطر نقش بستن لوگوی بنز روی چانه اش به او یک ماشین به عنوان هدیه بدهد.

شرکت بنز در پاسخ به این توئیت می نویسد: «این لوگوی بنز نیست چون برعکسه و شباهت خیلی زیادی به لوگوی تویوتا داره!» بعد از این ماجرا تویوتا در پاسخ می نویسد: «نه این لوگو بیشترین شباهت رو با لوگوی مزدا داره!» کار همین جا تمام نمی شود و مزدا هم در پاسخ به این توئیت می نویسد: «آن چه ما می بینیم شباهتی با لوگوی ما ندارد.» بعد از این اتفاق کاربران ایرانی هم وارد کارزار شدند. کاربری نوشت: «هر چند این سه شرکت حاضر نشدن به این پیرمرد بدبخت یه ماشین هدیه بدن ولی عجب شباهتی به لوگوی سایپا داره! می تونه یه پراید هدیه بگیره و یه سفر بدون بازگشت رو تجربه کنه!»