به گزارش پایگاه خبری نشان :

سارق بانک تجارت آبادان در حین سرقت بود که ماموران گشت محله محور این سارق را دستگیر کردند.

درپی وقوع چندفقره سرقت از بانک تجارت منطقه بریم در ساعات شب وهمچنین سرقت از هلال احمر آبادان تیمی از ماموران پلیس آبادان برای دستگیری عامل این سرقت ها وارد عمل شدند.

دستگیری سارق بانک تجارت آبادان

شامگاه یکشنبه 10 اسفند ماه امسال ماموران گشت محله محور رضویون بسیج آبادان درحین گشت زنی در منطقه بریم بودند که با سارق جوان که در حال سرقت از بانک تجارت بود روبرو شدند که نیروهای گشت رضویون بلافاصله برای دستگیری متهم اقدام می کنند.

متهم به محض دیدن نیروهای بسیجی با چاقو بسمت آنها حمله ور می شود که با هوشیاری تمام زمینگیر ودستگیر می شود و متهم پس از دلالت به کلانتری 11 ولیعصر به چندین فقره سرقت از بانک تجارت بریم وهمچنین هلال احمر اعتراف می کند وی علت سرقتهایش را مصرف مواد مخدر اعلام کرد.

متهم پس از تشکیل پرونده برای بررسی ببیشتر در اختیار پلیس آگاهی آبادان قرارگرفت.

کشف 2 خودروی سرقتی در نیزارهای اطراف آبادان

لازم به ذکر است نیروهایگشت محله محور رضویون بسیج آبادان هفته گذشته موفق به کشف دوخودروی سرقتی که در نیزارهای اطراف آبادان جاساز شده بود شدند.