به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش میرر، متهم زنی ۴۰ ساله به نام «شارون کار» بوده که موفق به سرقت از فروشگاهی در اوکلاهمای امریکا شده است. این  زن  قبل از سرقت  یک بسته پفک را باز کرده و به همراه یک بطری آب خورده و باقی مانده را در فروشگاه جا گذاشته است.

مأموران پلیس با شواهد موجود متوجه شدند که سارق از پنجره فروشگاه فرار کرده است. مأموران  در بررسی بیشتر دریافتند  یک بطری آب نیز کنار بسته پفک وجود داشته که با بررسی دی ان ای روی آن مأموران سارق را شناسایی کردند و با حضور در خانه‌اش او را که مادر دو کودک بود، بازداشت کردند.

با بررسی دندان‌های زن سارق نیز تکه‌های باقی مانده پفک در میان دندان‌های وی پیدا و موضوع سرقت تأیید شد . بدین‌ترتیب مأموران پلیس این زن را به زندان منتقل کردند.