به گزارش پایگاه خبری نشان :

 ایران آنلاین به نقل از میرر، "خو" ۳۰ ساله پس از صرف تمام پس انداز خود امیدوار بود تا بتواند بار دیگر نظر نامزدش را تغییر داده و او را برای زندگی در این باغ در کنارش ترغیب کند امابه نظر می رسد به جای نامزدش باغ "خو" در استان "گوانگدونگ " تبدیل به جزیره عشق برای گردشگران شده است.

نامزد "خو" با دیدن این باغ زیبا از وی به خاطر یک سال زحماتش تشکر کرده اما درخواست وی را برای ازدواج نپذیرفته است . به عقیده وی "خو " فردی درون گرا و گوشه گیر است که قادر به بیان احساساتش نیست و می تواند فرد دیگری را برای ازدواج پیدا کند.

با این وجود اکنون باغ "خو "تبدیل به مکانی زیبا برای گردشگران شده که زمان زیادی در آن صرف کرده  تا در این باغ زیبا عکس بگیرند.

XXFmzbHDUtEc

1307228.png

XXFmzbHDUtEc

1307226.png

1307227.png