به گزارش پایگاه خبری نشان :

رئیس جمهور در مراسم روز درختکاری: حفظ و گسترش درختان و مراتع کشور به معنای امنیت غذایی و ملی است.

در دولت تدبیر و امید در زمینه جنگل‌کاری از ۷۷۰ هزار هکتار به ۹۵۰ هزار هکتار رسیدیم، نیاز چوب کشور باید از مسیر صحیح زراعت چوب تأمین شود‌.