به گزارش پایگاه خبری نشان :

در این درگیری ملکی که به خشونت کشیده شد سه نفر از اهالی به ضرب گلوله جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز روانه بیمارستان شد.

یکی از کشته شدگان اصالت آذربایجانی دارد و دو نفر دیگر بومی منطقه هستند.