به گزارش پایگاه خبری نشان :

پس از اعلام این حادثه، ماموران پلیس به همراه تیم اورژانس پزشکی در محل حاضر و این کودک با هلی کوپتر به بیمارستان «آدِن بروک» منتقل شد. این کودک بنا به آنچه پلیس آن را جراحت شدید توصیف کرده باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. سگ مهاجم نیز توسط پلیس به یک محل نگهداری حیوانات ولگرد منتقل شد.

 

پلیس با وجود آنکه صاحب سگ را شناسایی کرده، اما هیچ فردی را هنوز در این باره بازداشت نکرده است.گفتنی است؛ تحقیقات پلیس محلی انگلیس در مورد این حادثه ادامه دارد. پلیس از شاهدان عینی خواسته تا اطلاعات خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند.