به گزارش پایگاه خبری نشان :

توئیت پرس: گفته می‌شود مصاحبه پرنس هری و همسرش مگان با اپرا وینفری حاوی افشاگری‌های تکان دهنده از خاندان سلطنت انگلیس و بدرفتاری کاخ با آنها است.

نکته جالب اینکه گفته می‌شود ملکه و دستیاران و اعضای کاخ هیچ کدام به این مصاحبه قبل از پخش، دسترسی نداشته و هم زمان با عموم مردم آن را تماشا خواهند کرد.

مقامات قول داده‌اند قضاوت خود در این باره را حفظ کرده و در صورت افشاگری، روز دوشنبه برای دادن پاسخ عمومی تصمیم بگیرند.