به گزارش پایگاه خبری نشان :

توئیت پرس: کمبود شن و ماسه می‌تواند تولید میلیاردها واکسن و سرنگ مورد نیاز برای تزریق را به خطر بیندازد.

از شن و ماسه در ساخت بتن و شیشه استفاده می‌شود و از سال 2015 جهان با کمبود شیشه مواجه شده است.

طی دو سال آینده برای تهیه واکسن ضدکرونا تقاضا بیش از 2 میلیارد افزایش خواهد یافت.