به گزارش پایگاه خبری نشان :
ویدئویی از یک گله گوسفند در شبکه های اجتماعی منتشر شد که متعلق به شهر مسجد سلیمان است و در آن می بینیم گله گوسفندی  به همراه چوپانش، برای حفظ جان خود از خطرات، از روی پل عابر پیاده ای می گذرند، اگر وضعیت جسمی پل آهنی را با شرایط گوسفندان در نظر بگیریم، عبور از آن بسیار دشوار و سخت است، ولی این احشام، زندگی خود و دیگران را بیشتر از این سختی دوست دارند و برای همین نیز تن به این سختی داده اند. کاربری نوشت: «باید یک دست مریزاد به اون چوپانی گفت که گله گوسفند رو از پل رد کرده تا باعث خطر نشه.» کاربر دیگری نوشت: «با دیدن این ویدئو فهمیدم اونایی که کنار پل عابر پیاده هستن ولی سرشون رو میندازن پایین و از توی خیابون رد می شن از گوسفند هم بدترن.»