به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک حلقه انگشتر در انگشت دختر خردسال خرمشهری گیر کرد.

دختر خردسالی به دلیل گیرکردن حلقه انگشتری در انگشت دستش به ایستگاه شماره یک سازمان آتش نشانی خرمشهرمراجعه کرد و از آتش نشانان کمک خواست.

منوچهر تبریزی معاونت عملیات سازمان آتش نشانی خرمشهر ،گفت : یک حلقه انگشتر در انگشت دست راست دختر خردسالی گیرکرده و موجب متورم شدن انگشت وی شده بود.

او افزود: این شخص خردسال در ساعت ۱۸مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ به همراه خانواده خود به ایستگاه شماره یک مراجعه کرد و از آتش نشانان کمک خواست .

معاونت عملیات سازمان آتش نشانی خرمشهر افزود: چون انگشت نامبرده به دلیل تنگ بودن انگشتر، متورم شده بود ، بلافاصله با استفاده از حلقه بر برقی اقدام به بریدن انگشتر کردیم وبه سرعت توانستیم انگشتر را از انگشت وی خارج کنیم.