به گزارش پایگاه خبری نشان :

 ایران آنلاین: به نقل از کرایم، "مارک روسو"۵۰ ساله به عنوان یک شرور لوح های سنگی باستانی را خراب کرده و از این کار لذت می برد.

"روسو" به عنوان یک شرور و خرابکار به انجام خدمات اجتماعی اجباری و پرداخت جریمه و ماهها زندان محکوم شده است.

بنا بر گزارش های پلیس متهم بر سازه های سنگی شکل یک صلیب، نقاشی درخت و چندین تصویر دیگر را کشیده سپس از آنها عکس گرفته و در توئیترش منتشر کرده است و ماموران پلیس او را از توئیترش شناسایی و دستگیر کردند.