به گزارش پایگاه خبری نشان :

از دهانه این چشمه‌های گِل‌افشان، هر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، گل‌های خاکستری با صدایی شبیه به شلیک گلوله از تفنگ خارج میشه و جالبه بدونید که با هر جهشِ این گل‌افشانها، به ارتفاع تپه هم اضافه میشه!