به گزارش پایگاه خبری نشان :

لیست خرید و فروش آپارتمان  در  غرب  تهران به  شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

قیمت روز خرید مسکن 
آدرس  متراژ

عمر ساخت

(سال)

قیمت فروش (تومان)
محله نارمک، میدان هفتم  68 17 2.345.000.000
محله نارمک، میدان هفتادو سوم  78 30 3.650.000.000
محله نارمک، خیابان شهید افشاری 64 8 1.890.000.000
محله نارمک، شهید مظاهری  141 1 5.215.000.000
محله نارمک، خیابان دردشت  98 1 3.000.000.000
محله نارمک، خیابان جویبار شرقی  104 15 3.300.000.000
محله نارمک، خیابان شهید ثانی 141 2 6.100.000.000
محله نارمک، خیابان خیابان شهید دکتر آیت  75 11 2.270.000.000