به گزارش پایگاه خبری نشان :
 این عده از دامداران در اعتراض به سیاست‌های ناعادلانه شرکت های گلوبالیست علیه دامداران این حرکت را انجام داده اند. اما قبل از مرور واکنش کاربران بد نیست بدانید گلوبالیست‌ها آرزومند سیستمی هستند که در آن کنترل کامل را بر تمام جنبه های زندگی داشته باشند و بیشتر از هر چیزی خواهان سلطه و مدیریت تک تک جزئیات تمدن و مهندسی اجتماعی بشر بر اساس تصویری هستند که خود می پسندند. کاربری نوشت: «فکر می کردم این نوع اعتراض که کود گاوی بریزی جلوی اداره ای مال کشور ماست و برای کشورهای دیگه قفله.» کاربر دیگری نوشت: «باز این گلوبالیست چه کوفتیه و از کجا پیداش شده؟!»