به گزارش پایگاه خبری نشان :
در این گزارش شهرداری به دنبال کسب درآمد از جریمه قطع درختان است و برای این منظور پیش بینی درآمد 300 میلیاردی هم کرده است. جالب این جاست که این ردیف بودجه در سال ۱۳۹۹ صفر در نظر گرفته شده بود، اما در سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران از محل قطع درختان پایتخت باید درآمد ۳۰۰ میلیارد تومانی کسب کند. کاربری نوشت: «شهرداری به جای این که بودجه ای برای کاشت درخت در نظر بگیره به دنبال درآمدزایی از قطع کردن درختاست؟!» کاربر دیگری نوشت: «شهردار تهران در حالی به دنبال درآمد از قطع درخت هاست که قبل‌ترها گفته بود دعا کنید باد بیاد تا آلودگی هوا نداشته باشیم!»