به گزارش پایگاه خبری نشان :

علیرضا وهاب زاده مشاور وزیر بهداشت در استوری اینستاگرام خود خبر از تزریق دومین دوز واکسن کرونا به پسر وزیر بهداشت را داد.

ofhRwwODBjOj