به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از سی ان ان، پس از حمله میجر سگ 2 سال و نیمه خانواده بایدن به یکی از ماموران امنیتی کاخ سفید، خانواده بایدن هر 2 سگ خانگی خود را به خانه شان در شهر ویلمینگتون منتقل کردند.

بر اساس گزارش سی ان ان، " چمپ" 14 ساله و "میجر" 2 سال و نیمه که از نسل "ژرمن شپرد" و نام سگ های خانگی بایدن هستند، مدتی پس از انتقال خانواده بایدن به کاخ سفید از ویلمینگتون به کاخ سفید منتقل شدند و در محوطه حیاط کاخ سفید آزاد بودند.

سگ کوچک بایدن که خانواده بایدن از سال 2018 سرپرستی آن را بر عهده داشته در طی مدتی که در کاخ سفید استقرار یافته بود رفتار خصمانه و ناسازگار با ماموران سرویس مخفی (گارد محافظ شخصی رییس جمهوری و خانواده او) داشتند و "میجر" اخیرا پای یکی از ماموران سرویس مخفی را گاز گرفته است.

خاناوده رییس جمهوری آمریکا پس از این اتفاق هر 2 سگ را به خانه خودشان در ویلمینگتون منتقل کرده اند. هنوز درباره بازگشت دوباره این 2 سگ به کاخ سفید اظهار نظری نشده است.

"جیل بایدن" بانوی اول آمریکا در حال مشایعت "چمپ" به کاخ سفید در ژانویه 2021/ عکس: کاخ سفید

بر اساس یک سنت طی دهه های گذشته روسای جمهوری آمریکا هنگام استقرار در کاخ سفید حیوانات (سگ های) خانگی خود را نیز همراه خود به کاخ می آوردند. ترامپ اما هیچ حیوان خانگی همراه خود به کاخ سفید نیاورده بود.