به گزارش پایگاه خبری نشان :

ماموران پلیس تهران بزرگ امروز عصر - چهارشنبه 20 اسفندماه- از کشف یک جنازه وسط خیابان پایین تر از شهروند بیهقی میدان آرژانتین،  با خبر شدند.

ماموران کلانتری ، کارآگاهان جنایی آگاهی تهران و بازپرس شعبه 5 دادسرای امور جنایی تهران با از اطلاع از این واقعه بلافاصله خود را به محل جنایت رساندند.

خیابان تحت پوشش پلیس قرار گرفته و تیم های عملیاتی و تحقیقی پلیس جنایی در حال بررسی صحنه جنایت است .