به گزارش پایگاه خبری نشان :

جستجو‌های ماموران پلیس سرانجام به نتیجه رسید و آن‌ها این کودک را در داخل چاهی عمیق که بیش از ۹ متر عمق داشت پیدا کردند. کودک ربایان پس از ربودن  کودک، او را به داخل این چاه عمیق پرت کرده بودند. در ویدئویی که از لحظه نجات این دختر منتشر شده مشاهده می‌شود یکی از ماموران پلیس با ورود به داخل چاه عمیق، کودک را نجات می‌دهد. در این ویدئو، مامور پلیس با کمک طناب خود را به پایین چاه رسانده و سپس کودک را به بالا منتقل می‌کند. 

اداره پلیس محلی هند با انتشار این ویدئو در حساب توئیتر خود از مامور وظیفه شناس قدردانی کرد. در این توئیت آمده است: «پلیس ما با به خطرانداختن جانش، جان کودکی را که در داخل یک چاه پرت شده بود نجات داد. درود بر همه ماموران پلیس وظیفه شناس هندوستان.»

پلیس محلی هند هنوز سرنخی از کودک ربا یا کودک ربایان پیدا نکرده است. تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد.