به گزارش پایگاه خبری نشان :

 یک سمور در پارک ملی یلو استون آمریکا اقدام به شکار یک سنجاب کرد.

تعقیب و گریز دیدنی این دو حیوان بر روی درخت ۴۵ دقیقه طول کشید و سمور توانست سنجاب را شکار کند.

حجم ویدیو: 5.21M | مدت زمان ویدیو: 00:01:19