به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم؛ متهم "ویلیام والاس " اهل کالیفرنیای آمریکا شب کریسمس سال ۲۰۱۱ میلادی همسرش را کشته و تلاش کرده تا به فرزندانش وانمود کند که او زنده است  تا بتواند به فرزندانش هدیه شب کریسمس را بدهد سپس در نخستین روز کریسمس جنازه همسرش را در منطقه جنگلی و گوری کم عمق به خاک سپرده است.

روز گذشته با دادرسی به پرونده این جنایت هولناک روشن شد که این زوج مدتها با یکدیگر درگیری داشته و بارها همسایگان قربانی شاهد کتک خوردن وی از همسرقاتلش بوده اند.

در پرونده این پدر بی رحم و شوهر قاتل آمده متهم پس از جنایت هولناکش به فرزندان خود هدیه کریسمس را داده و به آنها گفته مادرتان مشروب خورده و خوابش گرفته و شب کریسمس مان را خراب کرده اما شما نگران نباشید من برایتان هدیه خریده ام و او هم روی مبل نشسته و چرت می زند همه چیز به زودی درست می شود.

در پی این جنایت هولناک متهم به جرم قتل بی رحمانه همسرش بازداشت و روز گذشته پرونده وی برای رسیدگی مجدد و تعیین حکم بازگشایی شد.