به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرآنلاین: بین سال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ با شیوع آنفلونزای اسپانیایی در سراسر جهان که ۵۰ میلیون انسان را به کام مرگ کشید، تیم های ورزشی با ماسک ورزش می کردند و به رقابت مشغول بودند.اتفاقی که حالا یک قرن بعد و با شیوع ویروس کرونا تکرار شده است.منبع:فدراسیون تاریخ و آمار

AhJ6Fcz7qaaz