به گزارش پایگاه خبری نشان :
این بنای تاریخی با ۲ هزار و ۵۰۰ سال قدمت در نزدیکی تخت جمشید قرار دارد و قرار است با شرایط ویژه از ابتدای سال آینده به مقصد گردشگری تبدیل شود.

دروازه مکشوفه در محوطه تل آجری واقع در ۳ کیلومتری شمال غرب تختگاه تخت جمشید قرار دارد.

این دروازه به ابعاد ۳۰ در ۴۰ متر به ارتفاع تقریبی ۱۲ متر از مواد و مصالح خشت و آجر بنا شده است و سرتاسر نمای داخلی و بیرونی آن مزین به آجر‌های رنگین بوده است.

بخش پائین و ازاره دیوار‌ها مزیّن به گل‌های لوتوس، بدنه و نمای دیوار‌ها مزیّن به انواع پنل‌های رنگین از حیوانات اسطوره‌ای نماد‌ها و سمبل‌های اعتقادی ایران باستان، هخامنشی، عیلام و بین النهرین بوده است. مهمتر اینکه در اتاق مرکزی کتیبه‌هایی به خط و نگارش بابلی و عیلامی وجود داشته است