به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، متهم " گاری برودرسن"۶۶ ساله به اتهام رفتار بی پروا و به خطر انداختن سلامتی شاگردش توسط ماموران پلیس شیکاگو بازداشت شده است.

به گزارش پلیس شیکاگو این معلم شیمی در کلاس درس علوم  پس از بحث  با شاگردش به حدی عصبانی شده که روی شاگردش مایع نیتروژن ریخته و دانش آموزش نیز دچار سوختگی شدید شده است.

با شکایت اعضای خانواده این دانش آموز این معلم استعفا کرده و راهی زندان شده است.