به گزارش پایگاه خبری نشان :

 با موفقیت آمیز بودن مراحل تست فاز یک مطالعات واکسن کوو ایران برکت، امروز فاز دوم-سوم تزریق اولین واکسن کرونای ایرانی با تأیید و صدور مجوز کمیته اخلاق وزارت بهداشت آغاز خواهد شد.

گفتنی است فاز دوم و سوم به صورت تلفیقی انجام می‌شود و در فاز دوم ۴٠٠ داوطلب و در فاز سوم بیش از ٢٠ هزار داوطلب واکسن کووایران برکت را دریافت خواهند کرد.

به گفته مینو محرز محقق تیم ارزیابی واکسن کووایران برکت، این واکسن در بهترین حالت خرداد ماه سال ١۴٠٠ به نتیجه نهایی و تزریق عمومی خواهد رسید.