به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک کانگورو در استرالیا که وارد یک مزرعه‌ شده بود با یک سگ گلاویز شد.

یک مرد برای نجات سگ به کانگورو حمله کرد و یک مشت به صورت این حیوان زد.

حجم ویدیو: 1.11M | مدت زمان ویدیو: 00:00:18