به گزارش پایگاه خبری نشان :

پوشیدن لباس‌های ویژه، قاشق زنی و درخواست غذا و شیرینی، روشن کردن آتش که در جشن‌های امروزی در دنیا یا در جشن‌های مذهبی و در ماه ارواح و یا در جشن هالووین مرسوم است، در واقع سنت‌های دیرینه ای هستند که از زمان‌های دور به جای مانده است.

 

جادو و جادوگری در عهد باستان

مردمان در یونان و روم باستان نیز مانند دنیای امروز ما به دنبال سلامتی خوشبختی و نیک اقبالی بودند، به همین خاطر برای به دست آوردن خواسته‌های خود، دست به سحر و جادو می‌زدند.

شواهد تاریخی و باستان شناسی به دست آمده، دال بر این است که جادوگری در دوران باستان، شغل بزرگ و پر اهمیتی بود تا جایی که بعضی از آن‌ها در دربار پادشاهی به کار گمارده می‌شدند؛ هر چند بسیاری از آنان نیز متهم به حقه بازی و کیسه دوختن برای پول مشتریان می‌شدند.

سحر و جادو در طول عهد عتیق برای مقاصد مختلفی رونق یافته و مورد استفاده قرار می گرفت. از جمله پر استفاده‌ترین این جادو‌ها، در زمینه عشق و عاشقی بود. سحر و جادوی شهوانی برای جلب فرد مورد نظر و کنترل قوای شهوانی بسیار رایج بود.

از موارد بسیار مهم دیگر سحر و جادو در برابر دادگاه و برای تعویض حکم قضات به کار می‌رفته است.

همچنین مردم از آن برای موفق شدن در شرط بندی روی اسب، قمار و یا برای یافتن دزد اموال شان استفاده می‌کردند.

موفقیت و یا شکست سحر و جادوی مزبور بستگی به ترکیب مشخص و معینی از جادو و چگونگی اجرای مراسم آن داشت؛ اما فاکتور بزرگ موفقیت سحر و جادو، کمک گرفتن از ارواح بود تا مقاصد آنان را اجرا کنند.

بیشتر مردم به زئوس و ژوپیتر دعا می‌کردند و با التماس می‌خواستند که امیال و خواسته‌های آنان را جامه عمل بپوشانند، اما بعضی نیز متوسل به ارواح خشمگین می‌شدند تا خواهش‌های آنان را به جا آورند. بسیاری از این اوراد و سحر و جادو‌ها در قبرستان‌های عهد کهن پیدا شده است.

آن‌ها از طریق این نوشته‌ها از ارواح می‌خواستند تا خواهش‌های آن‌ها را برآورده سازد. در یکی از این جادو‌ها چنین نوشته شده است: در زمان طلوع خورشید به محل دفن کسی برو و پوست الاغ را زیر او پهن کن. پس از آن به خانه برگرد؛ او حتماً امشب به سراغ تو به خانه تو خواهد آمد.

پس از آمدن او بگو: تو را را قسم می دهم به ارواح مرده، تو را قسم می‌دهم به آن که تقدیر همگان را می‌نویسد. به سوی من بیا (اسمت را بگو) در این روز و این شب، با اعمال و خواسته من موافقت و آن را را اجرا کن. اگر نکنی منتظر تنبیه و مجازات از طرف من باش.

با مطالعه این مراسم و جادو‌ها در عهد عتیق متوجه قدرتمند بودن آنان و ماندگاری این مراسم برای نسل‌های متمادی می شویم.

اما مهمتر از همه این مطالعات به ما گوشزد می‌کنند که ارواح در واقع ترسناک نیستند بلکه این زندگان هستند که ترسناکند و اغلب دست از سر دنیای مردگان و آرامش آن‌ها برنمی‌دارد و به دنبال رسیدن به خواسته‌ها و امیال خود به دنبال مردگان، در قلمرو مرگ می‌روند