به گزارش پایگاه خبری نشان :

 ایران آنلاین: به نقل از ان دی تی ، نگهداری از مارهای سمی وغول پیکر باغ وحش کالیفرنیا بر عهده نگهبانی با تجربه به نام "جی بروور" است .

روز گذشته جی در حال بیرون کشیدن یک مار از جعبه اش برای انتقال این حیوان به بخش دیگری از باغ وحش بوده که  با حمله مار غول پیکر روبرو شد.

در ویدئویی که وی از خود منتشر کرده نشان می دهد که وقتی "جی " برای یک لحظه کوتاه نگاهش را از مار بر می دارد این حیوان به قدری باهوش است که با پرشی ناگهانی سعی دارد تا سر "جی " را میان آرواره هایش بگیرد اما بسیار با تجربه و خوش شانس است که به موقع خود را کنار کشیده و از مار فرار می کند.

به گقته "جی " حتی با تجربه ترین افراد نیز می توانند مورد حمله مارها و دیگر حیوانات قرار بگیرند به همین دلیل باید  هنگام رودر رو شدن با یک مار حواستان همیشه به چشم های مار بوده و در چشمانش نگاه کنید تا بتوانید به موقع فرار کنید.