به گزارش پایگاه خبری نشان :

فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن شهید فخری‌زاده تا دقایقی دیگر آغاز می‌شود و پسر شهید فخری‌زاده اولین داوطلب است.