به گزارش پایگاه خبری نشان :

قیاس برخی کاربران فضای مجازی بین زنگنه وزیر نفت و برنی سندرز سیاست‌مدار و سناتور آمریکایی در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده است.

تصویر زنگنه در حالیکه خیس شده، در جلسه امروز هیات دولت توجه بسیاری را به خود جلب کرد.