به گزارش پایگاه خبری نشان :

در روزهای گذشته تصویری از بازار المدینه جمیرای دبی امارات در فضای مجازی منتشر شد که در آن تا چشم کار می‌کرد، بادگیر ایرانی دیده می شد. بادگیرهایی که مهد آن ها یزد است اما این روزها دیگران استفاده بیشتری از آن می برند و به دنبال ثبت جهانی آن به نام خود هستند. امارات یکی از مدعیانِ سرسخت ثبت‌جهانیِ بادگیرِ ایران به نام خود است و تمام تلاش خود را برای ثبت بادگیر به نام امارات به کار بسته است. این در حالی است که نه تنها معماری ما بلکه مشاهیر و مفاخر ما همچون ابوعلی سینا، فارابی و ... هم توسط همسایه ها به سرقت رفته است. کاربری نوشت: «فکر می کردیم میراث فرهنگی وزارتخونه بشه شاید اتفاق های بهتری برای حفظ میراث ملموس و غیر ملموس کشور بیفته ولی زهی خیال باطل!»